Tanrılar Ve İnsanlar Arasında Bir Hiyerarşi Vardır

Mezopotamya’ya, Dicle ve Fırat ırmakları arasındaki modern Irak’ın bulunduğu alana Batı’da genellikle “uygarlığın beşiği” denir. Bronz Çağında orada küçük topluluklar gelişip kasabalara ve kentlere dönüşür. büyük yerleşmelerin gelişmesiyle ahaliyi birleştirmek ve siyasal sistemi güçlendirmek üzere yeni toplumsal yapılar, ortak bir kültür ve ortak inanç ihtiyacı da ortaya çıktı. Din yalnızca doğal fenomenleri açıklamakla kalmadı, tutarlı bir mitoloji de sağladı. MÖ 4. binyılda bölgede Sümer halkı yaşardı. Sümer nüfusu yaklaşık bir düzine şehir devlette toplanmıştı; her biri bir kral tarafından yönetilirdi, ama siyasal iktidar yüksek rahiplerin elindeydi. Sümerler su ve bereket tanrısı Enki ile gök tanrısı Anu’yu da içeren bir tanrı panteonuna tapardı. MÖ 3. binyılda Babiller Mezopotamya’ya yerleşmeye başlayınca, Sümerleri ve kültürlerini – ve mitolojilerinin bazı yanlarını – kendi imparatorluklarına kattı. Babil liderleri kurdukları hiyerarşiyi güçlendirmek adına, kendi halkları ve Sümerler üzerinde hakimiyet kurmalarına yardım eden Sümer mitolojisini kullandı.

Babil Dini

Babil dininin merkezinde, yedi kil tablet üzerine kaydedilen yaratılış destanı Enuma Eliş vardı. Destanın anlattığı olaylar dizisi büyük ölçüde eski Sümer mitolojisinden uyarlanmıştı, ama bu yeni anlatımda başrolü Babil tanrıları oynamaktaydı – özellikle de Sümer tanrısı Enki’nin oğlu ve Anu’nun meşru varisi Marduk. Öykü Marduk’u bir genç tanrılar hiyerarşisinin lideri olarak anlatır; yaratıcı tanrı Tiamat da dahil eski tanrılar karşısında kazandığı zafer ona, Babil’deki seçkin evinden yönettiği evreni yaratma ve düzenleme gücünü verir. Enuma Eliş, Sümer’in alınıp Babil’in kurulmasına aleni bir benzerlik sunmaktaydı; ama Marduk’un diğer tanrılardan üstün çıkması ve dünyayı düzenlemesi, Babil krallarının egemenliği ve yasa yapma ve uygulama yetkisi için bir metafor işlevi görmekteydi.

Bir Krallık İşareti

Babil egemenliği düşüncesini kuvvetlendirmek ve imparatorluğu birleştirmek için her yıl ilkbahar gündönümünde kutlanan ve Akitu olarak bilinen Yeni Yıl bayramında Enuma Eliş okunur ve canlandırılırdı. Bu performans bir yıldan diğerine takvimsel bir hareketi göstermekten ibaret değildi; evrenin ritüelleşmiş yeniden yaratılması ve canlandırılmasıydı. Marduk’un bir sonraki yıl için yıldızların ve gezegenlerin kaderini belirlemesine olanak vermekteydi. Hem mitolojisiyle hem ritüeliyle Akitu, krallığı meşrulaştırmakla ilgiliydi; Babil hükümdarının otoritesini doğrudan tanrıdan aldığının kamusal bir sunumuydu. Marduk’un Tiamat karşısındaki zaferi canlandırılarak, Babil’in merkeziliği yeniden onaylanırdı.

Enuma Eliş (Babil Yaratılış Destanı)

Akitu ritüeli, Enuma Eliş yaratılış öyküsünü canlandırırdı. Öykü, sadece Apsu (tatlı su okyanusu) ile Tiamat’ın (tuzlu su okyanusu) var olduğu zamandan önce başlar. Apsu ile Tiamat, gökyüzünün ve yeryüzünü ufukları Anşar ve Kişu da aralarında olmak üzere ilk tanrıları doğurur; onlar da gök tanrısı Anu ile yer ve su tanrısı Ea’yı (Sümer Enki) doğurur. Genç tanrıların filizleri Apsu ve Tiamat’ın huzurunu bozar; bunun üzerine Apsu onları yok etmeye kalkışır, ama Ea tarafından öldürülür. Bu mücadelenin geçtiği yerde tanrı Ea kendisine, Apsu (babası) adını verdiği bir tapınak yaratır ve oğlu Marduk orada doğar. Tiamat kocasının intikamını almak için Marduk’a savaş açar ve oğlu Kingu’yu ordusunun komutanı yapar. Marduk, diğer bütün tanrılar onu kral, evrenin hükümdarı kabul ederse, Tiamat’ın ordusuyla savaşmaya razı olur. Marduk Tiamat’ı ve Kingu’yu öldürür ve evrene düzen getirir. Kingu’nun kanından insanoğlunu yaratır.

Kısaca

İnananlar – Eski Babilliler

Ne zaman ve nerede? – MÖ 2270 civarında, Mezopotamya (bugünkü Irak)

MÖ 5. binyıl – Obeytliler, Dicle ile Fırat arasındaki bereketli vadilere (Mezopotamya) yerleşir.

MÖ 3300 civarı – Obeytlilerin yerini Sümerler alır.

MÖ 1770 civarı – Babil Kralı Hammurabi, Babil’i yönetmenin yasalarını çıkarır.

MÖ 1750 civarı – Babilliler Mezopotamya’nın egemen halkı olur, Sümer dinini Babil’in baş tanrısı Marduk’un gücünü ve otoritesini yansıtacak şekilde uyarlarlar.

MÖ 691 – Babil, Asurlara yenilir; Marduk mitleri, Asurların tanrısı Asur’a tahsis edilir.

Bu yazı 06 Kasım 2017 tarihinde yayımlandı ve bugüne kadar 2.168 defa okundu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

*

*