Kur’an-ı Kerim’in Okunuş Şekilleri

Kur’an-ı Kerim, tecvid kaidelerine bağlı olmak şartıyla üç tarzda okunur:

1) Tahkik
2) Hadr
3)

kuran

1) Tahkik:

Harflerin hakkını tam vererek, mahreçlerinden çıkararak, sıfatlarına riayet ederek, medleri gereği kadar uzatarak, tutulacak yerleri tutarak, hareke, ihfa, izhar, iklab, ğunne vb. tecvid kurallarını yerine getirmede, okuyuş hassasiyetinin en son imkanını kullanarak Kur’an’ı tane tane okumaktır.

Kıraatın hız bakımından en yavaş icra şeklidir.

2) Hadr :

Kur’an-ı Kerim, tecvid kaidelerine uymak kaydıyla, en hızlı okuyuş şeklidir.

Bu tarz okuyuşta, tutulacak yerlere yine riayet edilir. Medler ise müsaade edilen asgari dereceye indirerek okunur. Mesela Meddi munfasılları bir elif, meddi muttasılları iki elif uzatmak gibi. Hafızlar hatim okuduklarında çoğu kere bu yolu tercih ederler.

3) Tedvir :

Bu okuyuş tarzıda tahkik ile hadr arasında orta bir okuyuş şeklidir.

Bu tarz okuyuşta orta yol tercih edilerek, tecvit kurallarına yine uymakla beraber medd-i munfasıl ve muttasılları üç yahut dört elif uzatarak okunur.

Asım bu okuyuş şeklini tercih etmiştir.

Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurdu:

“Ashabım! Kur’an’ın üçte birini bir gecede okumak size güçlük verir mi?” diye sormuştu. Bu soru Ashabına güç gelerek, Ya Rasülallah! Hangimizin buna gücü yetebilir! demişlerdi. Bunun üzerine, Hz. Peygamber: “Kul Hüva’llahu Ehad Süresi Kur’an’ın üçte biridir” buyurdu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

*

*