Kimya Tarihi

Lise sıralarında tanıştığımız olduğumuz bu ilim, ilimden ziyade ders ve not ikilisi şeklinde hafızamızda yer etmiştir. Oysa o bundan çok öte, çok önemli bir kavramdır. “Kimya kim ya?” şeklinde de sorabileceğimiz bu ilim nedir, ne değildir, tarihinde neler olmuş, neler bitmiştir şimdi de onlara bakacağız.

Kimyanın Gelişimi

Kimya sözcüğü, bu olayda da tuzu biberi bulunan Mısırlıların dilinde “kara” ya da “kara ülke” sözcüğünden türemiştir. Bir rivayete göre ise; eski Yunanlılarda “khemeia” yani “metal dökümü” sözcüğünden gelmiştir. Tabi ki bu ilim “Bir ilim bulalım. Adı da kimya olsun” gibi bir mantıkla başlamamıştır.

Kökleri felsefe, simya, metalürji ve tıp gibi birçok alana dayanır. Yalnız ayrı bir bilim dalı haline gelmesi için 17. yüzyılı beklemek zorunda kalmıştır.

Kimya, Hristiyanlık çağının başlarında Mısır’ın İskenderiye şehrinde biçimlenmeye başlamıştır. Eski Mısır’ın metalürji, boya ve cam ilmiyle, eski Yunan felsefesi bilgi birliği edip kaynaşmış, bunun sonucunda da MS 400 yıllarında uygulamalı kimya bilgisi olarak gelişim gösterip almış başını gitmiştir.

Osmanlıda Kimya

MS 300 ile 1600 yılları arası yaşam iksirini arandığı simya çağı, 1600 ile 1700 yılları arası iyatrokimya adı verilen tıp kimyası çağı, 1700 ile 1800 yılları arası yanma sürecinin didiklendiği filojiston kimyası çağı, bundan sonraki çağ da nicel kimya çağı olarak adlandırılmıştır. 16. ve 18. yüzyıl arasındaki kimya da tarihi belgelere Yeni Çağ kimyası olarak geçmiştir.

Mezopotamyalılar, Çinliler, Mısırlılar ve Yunanlılar öteden beri bitkilerden boya elde edip ürettikleri dokumaları boyamayı, sabun üretmeyi, cam kaplar yapmayı biliyorlar, kendi yağlarında kavrulup gidiyorlardı.

Kimyada önemli Kişiler

Eski devirlerde kimya sanatsal bir üretimdi. Sonraki zamanlarda Antik Çağ’ın deneyciliği, Yunan doğa felsefesi, Rönesans simyası, tip kimyası gelişti. Ve 18. asra gelindiğinde kuramsal ve uygulamalı kimya, 19. yüzyılda organoteknik ve fizikokimya, 20. yüzyılda ise biyokimya ile radyokimya çıktı. Son olarak da kuantum kimyası çıkıp bilim dünyasını kasıp kavurdu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*

*