Keman Nasıl Yapılır?

Aslında bir kutusudur. Bir kol, dört tel ve telleri tutan parçalardan meyda­na gelmiş, basit yapılı bir çalgıdır. Yay­lı sazların kralı sayılan bu harikulade sesli enstrüman, bugünkü mükemmel­liğine, çalgı yapımcılarının yüzyıllar süren çabalarıyla kavuşmuştur. Keman, yetmiş kadar tahtadan parçanın bir ara­ya gelmesiyle yapılır.

keman nota

Aletin tamamı, koruyucu bir vernikle cilalanmıştır. Rezonans kutusunun üst kısmını, çam­dan yapılmış bir tablası (Kema­nın titreşen organı olan bu parçanın ya­pımına en elverişli çam, Fransa”nın Savoie bölgesinde, İsviçre”de ve İtalya”­da yetişir), alt kısmını da akçaağaçtan yapılmış dip tablası meydana getirir. Bu tablaların her ikisi de, keman çalın­dığı sırada, tellerin dayandığı keman köprüsüne binen 10 – 12 kiloluk ba­sınca direnebilsinler diye, bombeli yapıl­mıştır.

keman foto

Kemanın üst ve dip tablalarını birleş­tiren kasnak tahtaları da yine ­tan olup her iki yanda üçer tanedir. Kemanın gövdesinin her iki yanı, ke­man yayının geçmesine imkan verecek şekilde içe doğru kavislidir. Armoni tablasının üzerinde, köprünün iki yanında, S biçiminde, simetrik iki oyuk bulunur.

Violin

Teller, bir yandan, kemanın aşağı kıs­mındaki sapa, öbür yandan kulaklara bağlıdır. Kolun süslü bir kıvrım halin­de sona eren uç bölümüne yerleştirilmiş olan kulaklar, bükülmek suretiyle tel­lerin gerilmesine ve kemanın ayarının yapılmasına yararlar.

Antonio Stradivari

Kemanın ses niteliği bakımından çok önemli iki parçasından daha söz edelim:

Köprünün altına, armoni tablasıyla dip tablası arasına yerleştirilmiş olan, silin­dir biçimindeki bir çam çubuğundan ibaret köprü direği; armoni tablasının altına, köprünün sol ayağı hizasına yerleştirilmiş olan armoni plakası. Keman yayı da belirli kurallara göre yapılmıştır. Yayın kiriş kısmı, 120 – 150 at kılının birleştirilmesiyle elde edilir. Kirişin tellere iyice yapışması için, reçinelenmesi gerekir. Keman yapımında İtalyanlar, Alman­lar ve Fransızlar ön sırayı almışlardır. Cremona”lı (İtalya) Antonio Stradivari (1644-1737) dünyanın gelmiş geç­miş en büyük keman yapımcısıdır.

Antonio Stradivari

Bu yazı 09 Mayıs 2013 tarihinde yayımlandı ve bugüne kadar 30.066 defa okundu.

Bu yazı için 5 yorum yorum yapılmış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*

*