Kalemin Tarihçesi

tabletler üzerine yazmak için çivi ve keskin objeler kullanan ilk kavimdirler.

Yağmurlu bir gün müydü bilmiyoruz, fakat her şey bir gün Mezopotamya’da başladı. Burada ve Akadların parsellediği topraklarda, piktogramlar yani resim yazıları çizilmeye başlandı. Bunlar ziraat için tutulan muhasebe kayıtlarıydı ve sivri uçlu kamış kalemlerle çiziliyordu. Fakat bu kalem biraz bozuktu. Ucu köşeli olduğu için yuvarlak şekilleri çizemiyor, çizeceğim derken köşeli möşeli bir şey haline sokuyordu. Bu yüzden adı çivi yazısına çıktı. Aslı sivri uçlu kamış yazısıdır.

Milattan önce 3000 yılına gelindiğinde sahneye Mısırlılar ve Çinliler çıktı. Zaten geç kalmışlardı. Kendileri yığınla yazı sistemleri ve araçları buldular. Mısırlıların hiyeroglif adı verilen duvar yazıları, ucu yontulup yuvarlatılmış kamış bir kalemle çizildi. Milattan önce 2697 yılında Çinli Filozof Tien Lcheu tarafından bulunan mürekkep, hem kağıdın, hem mürekkepli kalemin icat edilmesini sağladı. Ve bulunan mürekkebi kullanacak tüy kalemlerin sırası geldi.

Yüzyıllar boyunca kullanılan tüy kalemler, zavallı kuşları insanoğluna yoldurup durdu. En kıymetli tüy kalem kuğu kuşuna aitti. Kaz tüyünün yapısına benzeyen başka bir madde bulunamadığı için, bu tüyden kalemler bin yıldan fazla kullanıldı. Tüyler, kuşlardan koparıldığı gibi kullanılamaz. Tam bir hafta süren işlemlerden geçirilirdi. Bu da “Ay valla bi yazı yazıcaz burnumuzdan geldi” dedirttiği için bugün kullandığımız kalemleri bulmak artık elzem bir hal aldı.

Alonzo Townsend Cross; 1846 yılında mekanizması bugün bile kullanılan ilk kurşun kalemi yaptı. On dokuzuncu yüzyılın sonlarına gelindiğinde dolma kalemle aynı tarihlerde geliştirilen tükenmez kalemin “Dolması neyimize yetmiyor? Tükenmez kalem ne lazımmış” denilerek seri üretimine geçilmedi.

Kalemin Gelişimi

Parmaktan çiviye, çividen tüye, tüyden dolma kaleme, ondan tükenmez kaleme, sonra daktiloya ve klavyeye kadar uzanan yazım aletleri buradan nereye gidecek zaman gösterecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*

*