İyi Olmalıyız – Uyumlu Yaşamak

Pek çok toplum insan iyiliği kavramlarına dayanan, dinsel ve toplumsal otoritelerin onayıyla güçlenen bir ahlak sistemi geliştirmiştir. Suç ve savaş gibi düşüncelerin bilinmediği çok az kültür var olmuştur; olan birkaçı da yağmur ormanlarında avcılık ve toplayıcılıkla geçinen kabile halklarıdır. Malezya Yarımadasının Çewongları böyle bir kabiledir; kabilenin Avrupalılarla ilk teması 1930’larda olmuştur. Günümüzde sayıları 350 civarındadır.

şiddete başvurmaz ve rekabetçi değildir; dillerinde savaş, kavga, suç ya da ceza gibi sözcükler yoktur. Kültür kahramanı Yinlugen Bud’un – ilk insanlardan önce varolan bir orman ruhu – ilk insanlara doğru yaşamanın yolunu öğrettiğine inanırlar. Yinlugen Bud, Çewonglara en önemli kurallarını, yiyeceğin her zaman paylaşılması gerektiğini söyleyen maro‘yu verdi. Tek başına yemek, hem tehlikeli hem yanlış sayılır. Ancak dürüstlük ve paylaşım ruhuyla bütün nüfusa bakılırsa grup varlığını sürdürebilir.

Çewongların inancına göre ahlak kuralını ihlal etmenin – yiyeceği paylaşmayarak, talihsizliğe öfkelenerek, haz beklentisi ifade ederek ya da tatminsiz arzular besleyerek – hastalık, bir kaplanın, yılanın, zehirli kırkayağın ya da hayvan ruhu ruwai‘nin fiziksel ya da psişik saldırısı gibi doğaüstü sonuçları olur.

Kısaca

İnananlar –

Ne zaman ve nerede? – MÖ 3000’den beri, Malezya Yarımadası

Tarihöncesinden beri – Çewonglar, Malezya Yarımadasının topluca Orang Asli – “asıl halk” – olarak bilinen 18 yerli kabilesinden biridir. Her kabilenin kendi dili ve kültürü vardır.

1930’lar – Avrupalılar ilk kez Çewonglarla karşılaşır. Kabile uzak ormanlarda yaşadığından, Çinlilerle ve diğer Malay etnik gruplarıyla ilişkiler de bu zamana kadar çok sınırlıdır.

1950’lerden itibaren – Çewonglar anaakım Malay toplumu içinde erime ve Müslüman olma baskısı altındadır, birçok kişi geleneksel pratiklerini korumayı tercih etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*

*