İmanın Dindeki Anlamı

Peygamberimiz Hz. Muhammedin’in “iman” tarifini görmüştük. Buna göre kişinin mümin olması için şu altı ilkeye inanması gerekiyordu: Allah’a, Allah’ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak.

Bundan başka, İslam bilginlerinin de İmanı yine aynı sınırlar içinde tanımladıklarını görüyoruz. Bu tanımlardan birisi şöyle:

“Hz. Peygamber’i, Teala’dan getirdiği bilinen hükümlerde tasdik etmek, onun haber verdiği şeylerin varlığını kabul edip tam boyun eğişle teslim olmak.”

Bununla hemen aynı bir diğer tanımlama da şudur:

“Allah’ın birliği, peygamberlik, ölümden sonra dirilme, ceza, namazın ve zekatın farz oluşu, şarabın haramlığı gibi, düşünce ve akıl yürütmeye muhtaç olması zorunlu olarak bilinen şeylerde Resulullah’ı doğrulamak (tasdik etmek)tır. Eğer Hz. Peygamber bir ilkeyi kısaca (icmail olarak) haber vermişse kısaca, ayrıntılı olarak (tafsili) haber vermişse ayrıntılı olarak onu doğrulamak gerekir.”

Bu yazı 05 Aralık 2017 tarihinde yayımlandı ve bugüne kadar 2.207 defa okundu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

*

*