İman ve İslam’ın Hükmü

İman ve İslam’ın biri dünyaya, diğeri de ahirete ilişkin olmak üzere iki hükmü vardır. Ahirete ilişkin hükümleri, kişiyi günahkar olsa bile ebedi olarak cehennemde kalmaktan kurtarmasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz (S.A.V):

Kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemden çıkar.” buyurmuştur. Bir diğer hadiste de:

Kim La ilahe illallah derse cennete gider” buyurulması da aynı anlamdadır.

Dünyaya ilişkin hükmü ise, daha önce de değindiğimiz gibi, İslam ve İman, kişinin toplum arasında Müslüman olarak bilinmesine sebep olur. Bunun da toplumsal dayanışmada büyük önemi vardır.

İslam ve İman

İnanma ve İnkar Bakımından İnsanlar

İnsanlar literatüründe, inanmaları ve inkarları bakımından üçe ayrılırlar.

1. Mümin: İslam’ın ilkelerini ve özellikle de inanç ilkelerini kabul ederek doğrulayanlar, söz ve davranışlarını bu ilkelere göre düzenleyip ayarlayan kimselere inanmış ve bu imanından dolayı güvenliğe kavuşmuş anlamına gelen Mü’min adı verilir.

2. Kafir: Sözlükte “Örten, gizleyen, saklayan” anlamlarına gelen kafir kelimesi, gerçeği örten, görmezlikten gelen ve inanmayan kimse anlamına gelir. Allah’ı inkar eden ve dolayısıyla Allah’tan gelen her şeyi yalan sayan kimseye Kafir adı verilir.

3. Münafık: Tıpkı bir Müslüman gibi davranarak, kendilerinin Müslüman olduğu izlenimini uyandıran, fakat gerçekte inanmayan ve sırf çıkarları için böyle görünerek gizliden gizliye Müslümanlar aleyhinde çalışan, onları içten vurma çabası içinde olan kimselere Münafık denir. Bunlar dürüst olmadıkları için kafirlerden daha kötüdür. Çünkü kafir açıkça küfrünü göstermektedir, ona karşı Müslümanlar gerekli önlemleri alabilirler. Ama münafık için durum böyle değildir.

Efendimiz (S.A.V) bir sözlerinde, münafıkların üç önemli işaretinin bulunduğunu bize haber vermektedir:

Münafığın alameti üçtür: Söz söylerken yalan söyler. Verdiği sözde durmaz. Kendisine emanet edilen şeye ihanet eder.

Bu yazı 06 Ocak 2018 tarihinde yayımlandı ve bugüne kadar 1.499 defa okundu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

*

*