İman İlkeleri – 1 – Allah’a İman

Ergenlik çağına gelmiş her akıllı insana ilk farz olan şey, Allah’a inanmak, O’nun varlığını ve birliğini kabul etmektir. Allah’ın ortağı, benzeri yoktur; her şeyin üzerindedir, her şeyin yaratıcısıdır, her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Bütün insanları yargılayan O’dur. O, öncesiz ve sonrasızdır.

Normal bir düşünce ve doğru bir akıl yürütme, insanı, Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etmeye götürür.

Allah’ın Varlığı

İnsan, yaratılışının doğal bir gereği olarak, kendi gücünün çok üstünde, daha mükemmel bir gücün varlığını idrak eder. Yani Allah’ın varlığını duymak ve algılamak insanın doğal özellikleri arasındadır. Allahü Teala, yarattığı insana, aynı zamanda kendi varlığını ve gücünü anlayacak bir yetenek vermiştir. Bunu hayatın doğal işleyişi içinde her zaman görmek mümkündür. Allah inancı olmadığını söyleyen bir kimse bile, herhangi bir tehlike veya zorluk anında ya da sıkıntıya düştüğünde, kendi üstünde bir güce, yani Allah’a sığınır. En azından Allah’ın adını anarak teselli bulur.

Akıl sahiplerinin derinliğine kavramaya güç yetiremedikleri evrenin ince ahenk ve harikaları da insanı Allah’ın varlığına inanmaya götürür. Bütün bu harikuladeliklerin rastlantıyla değil, aksine yetkin bir düşüncenin ürünü olduğunu anlar. Çünkü rastlantı ancak belirli konularda ve belirli zamanlarda mümkündür. Oysa evrendeki düzen süreklidir.

Kuran ayetleri, sürekli olarak evrendeki varlıklara dikkatimizi çeker. Bunları yaratan eşsiz ve benzersiz Allah’ın bilgi ve gücünün sonsuzluğuna inanmaya çağırır. Akıl sahibi düşünenler için, bunlarda bulunduğunu gösterir.

Gerçekte, fazla uzağa gitmeden, Allah’ın varlığını ve birliğini anlamak için, insanın kendi kendine bakması yeterlidir. İnsan vücudu öylesine mükemmel ve düzenli bir yapıya sahiptir ki, bunun yüce bir yaratıcı tarafından tasarlanarak meydana getirilmediğini savunmak en büyük bilgisizlik olur. Yalnızca “konuşma” dediğimiz olaya şöyle kaba çizgileriyle bir bakmak bile, insanın bir rastlantıyla ortaya çıkmadığını büyük bir açıklıkla ortaya koyar: Konuşmak için birden fazla organ işbirliği yapıyor. Akıl tasarlıyor, tasarlanan bu şeyi anlaşılır semboller halinde seslendirmek için boğaz, ses telleri, nefes borusu ve dil de içinde olmak üzere bütün bir ağız işbirliği içinde çalışıyor. Bunlar bir çırpıda ve hiçbir güçlük çekilmeksizin oluşuyor. Şimdi elbette, bütün bu harika düzenin basit bir rastlantı olacağına inanamayız. Demek ki, evrendeki bütün varlıklar Allah’ın erişilmez kudretiyle yaratılmıştır.

Tevhid (Allah’ın Birliği)

Tevhid, Allah’ın tek olması, hiçbir konuda eşi, benzeri ve ortağı bulunmaması demektir. İslam inanci, yaratanın ve kendisine ibadet edilen Allah’ın Birliği ilkesini, yani Tevhid prensibini getirmiştir. Allah her bakımdan “tek”tir. Yaratıcı olarak tek olduğu gibi, bilme, görme, duyma vs. gibi sıfatları konusunda da tektir. İnsanlar da bilir, görür ve duyarlar. Ancak bu, Allah’ın bilmesi, görmesi ve duyması gibi değildir.

İslam’ın Tevhid ilkeleri, İhlas Suresi’nde şu şekilde belirtilmiştir:

“De ki: O Allah tektir. Allah hiçbir şeye muhtaç değil ve her şey O’na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir.”

Allah’ın birliği konusundaki en büyük akli kanıtı da yine bize Kuran göstermektedir:

“Eğer gökte ve yerde Allah’tan başka ilahlar bulunmuş olsaydı, her ikisi de bozulur giderdi.”

Bu ayet bize, iki veya daha fazla ilah bulunduğu takdirde, bunların düşünce ayrılığına düşmekten kendilerini kurtaramayacaklarını ve her biri kendi hükmünü yürütmek icin ısrar edeceği için, birbirleriyle anlaşmazlığa düşeceklerini, böylece de birinin yaptığını ötekinin bozacağını düşündürmek istiyor. Eğer böyle olsaydı, hiç kuşkusuz evrende yürürlükte olan düzen ve intizamdan eser kalmaz, örneğin, bugün bunaltıcı bir sıcak yaşanırken, yarın diğer tanrı öyle istiyor diye dondurucu bir soğukla karşı karşıya kalabilirdik. Bu ise imkansız bir şeydir. Allah tekdir ve her şeyde hüküm sahibi odur. Her şeyi kendi kurduğu düzene göre yürütüyor.

Bu yazı 21 Nisan 2018 tarihinde yayımlandı ve bugüne kadar 2.024 defa okundu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

*

*