Hz. İbrahim Oğlunu Kurban Etmekle Mi Emrolundu?

Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim bir üniversitedir ve bir çok fakültesi vardır. Kur’an-ı Kerim’de konu başlıkları; Hz. İbrahim ile alakalı muhteşem belirlenmiştir. O konu başlıklarından bir tanesi de oğlunun yani Hz. İsmail’in edilmesi ile ilgilidir. Bu olay Saffat Suresi’nde anlatılır. Hz. İbrahim’in görmekte olduğu rüyalardan söz edilir.

Hz. İbrahim; ilk çocukların edilmesi uygulamasının yaşandığı bir coğrafyada yaşamıştır. Onun da uzun süre çocuğu olmadığı için, daha sonra Hz. İsmail dünyaya gelince; “-Acaba bunu edecek miyim?” kaygısıyla, psikolojik şartlanmışlıklarıyla, mahalle baskısıyla, bir nevi mobbing uygulamasıyla baskı altında kalmıştır.

İnsan gündüzünü neyle meşguliyet içerisinde değerlendirirse; onun gecesi, uykusu, rüyası onunla ilişkili olur.

Hz. İbrahim böyle rüyalar gördüğünü oğluna anlatıyor. O da diyor ki; “-Madem öyle emredildiğini yap.“.

Fakat Allahu teala; Hz. İbrahim’i, İsmail’i etmesi noktasındaki teşebbüsünü anında engeller. Bunun hiç bir şekilde; aslında Allah’ın emri olmadığını, bir rüyayı gören peygamberin aslında rüya ile amel edilmemesi gerektiğini, rüyanın bir hayatın istikameti noktasında, hüküm çıkarma noktasında; bir delil, bir referans olmadığını bize gösterir.

Eğer bu Allah’ın emri olsaydı; Hz. İbrahim’e yönelik “oğlunu kes” diye bir emir olurdu. Böyle bir emir asla yoktur. Sadece uykusunda böyle şeyler gördüğünü söylüyor. Bunu ısrarla dile getirince de; Hz. İsmail “-Yani madem böyle emrolunuyorsun, o zaman emrolunduğununu yap, ben de sabredenlerden olacağım.” diyor.

Ama Kur’an’ın hiçbir yerinde Hz. İbrahim’in oğlunu etmesi emri yer almaz. O bir rüyadan ibarettir. Şartlanmışlıkların rüyaya yansımasından ibarettir. Ve olay tek başına bize; rüyalarla amel etmememiz gerektiğini, hakikatın doğrudan bildirilen vahiylerde şekillendirilerek uygulanmasının zorunlu olduğunu öğretir.

Kur’an-ı Kerim; bir cana kıymayı cihana kıymakla eşdeğer sayar. Maide Suresi 32. ayette “-Bir cana kıyan bütün insanlığı öldürmüş gibidir.” diyor. Bu İsrailoğullarına yazılan ilahi hükümlerden biridir. Kur’an’da onu aynen bizim için zikreder. Bir can cihana bedel ise; Allah’ın öldürmeyi haram kıldığı, Hz İbrahim üzerinden bir emre dönüştürmesi düşünülebilecek bir şey değildir. Bu olay bir psikolojik şartlanmışlığın uygulamaya sokulması girişimidir ve böyle bir girişimin aslında doğru bir işlem olmadığını da cenabı hak olaya müdahale ederek, Hz. İsmail’in öldürülmesini engelleyerek, bir canı kurtarmanın cihanı kurtarmaya eşdeğer olduğu bilincini Hz. İbrahim ve Hz. İsmail üzerinden bizlere öğütlemiştir.

Bu yazı 27 Ağustos 2018 tarihinde yayımlandı ve bugüne kadar 1.874 defa okundu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

*

*