Edinilmiş Özelliklerin Kalıtımı

1809’da Fransız doğa bilimci Jean-Baptiste Lamarck, Yeryüzünde yaşamın zaman içinde evrildiğini söyleyen ilk büyük teoriyi sundu. Teorisinin itici gücü, bugün yaşayanlardan farklı yaratıkların fosillerinin bulunmasıydı. 1796’da Fransız doğa bilimci Georges Cuvier, fosilleşmiş filinkine benzeyen kemiklerin modem fillerin kemiklerinden anatomik olarak bariz ölçede farklı olduğunu, şimdi mamut ve mastodon denilen soyu tükenmiş yaratıklara ait olması gerektiğini göstermişti.

Mamut

Cuvier geçmişin yok olmuş yaratıklarını felaket kurbanları olarak açıkladı. Lamarck bu düşünceye karşı çıktı ve yaşamın zaman içinde tedricen ve sürekli “değişime” ya da evrime uğradığını, en basit yaşam formlarından en karmaşık yaşam formlarına geliştiğini savundu. Ona göre çevrede meydana gelen bir değişim, bir organizmanın özelliklerinde bir değişimi kamçılayabilirdi. Sonra bu değişimler üremeyle aktarılabilirdi. Yararlı olan özellikler fazla gelişir; yararlı olmayanlar kaybolabilirdi.

Fillerin Evrimi

Lamarck özelliklerin bir yaratığın yaşadığı sürede edinildiğine ve aktarıldığına inanıyordu. sora Charles Darwin, gebelikte mutasyonlar varlığını sürdürüp doğal seçilimle aktarıldığı için değişimlerin gerçekleştiğini gösterdi ve “edinilmiş özellikler” düşüncesiyle dalga geçildi. Ama son zamanlarda bilim insanları, çevrenin – kimyasallar, ışık, ısı ve yiyecekler – genleri ve genlerin dışa vurumunu gerçekten değiştirebildiğini öne sürmektedir.

Kalıtım Hakkında Tarihsel Düşünceler

1495 – Leonardo da Vinci, fosillerin eski yaşamın kalıntıları olduğunu öne sürer.

1796 – Georges Cuvier, fosil kemiklerin soyu tükenmiş mastodonlara ait olduğunu kanıtlar.

1799 – William Smith farklı dönemlere ait kayaç tabakalarında fosil dizilişini gösterir.

1858 – Charles Darwin, doğal seçilimle evrim teorisini tanıtır.

1942 – “Modern sentez” yeni türlerin nasıl doğduğunu açıklama çabasıyla Gregor Mendel’in genetiğini Darwin’in doğal seçilimiyle, paleontolojiyle ve ekolojiyle uzlaştırır.

2005 – Eva Jablonka ve Marion Lomb, genetik olmayan, çevresel ve davranışsal değişimlerin evrimi etkileyebildiğini iddia eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

*

*