Biyolojinin Tarihçesi

En başlarda bitki bilim ve hayvan bilim olarak iki dalda ele alınan bilgileri, Yunanlı bilginler Aristoteles ve Dioscorides’in bilgi birikimine dayandırılır. Fakat Müslüman araştırmacıların çalışmaları sonucu elde ettikleri tecrübeler de biyoloji tarihinin temel taşları arasında yerini alır.

Print

İlk eserleri daha çok ansiklopedik niteliktedir. Bunlarla beraber hikayelere, hayvanlar üzerindeki gözlemlere ve hadislere de verilmiştir. Bu eserlere geçen bitki bilgileri, daha çok tıp alanında şifa özelliği bulunan bitki türlerinden oluşmuştur. Hayvan türlerinden ise günlük yaşantıda çokça haşır neşir olunan koyun, at ve deveden bahsedilmiş, mesela kelaynak kuşundan biraz bile söz edilmemiştir.

O zamanlar bitki bilimiyle ilgilenen kesim genelde doktorlardan oluşurdu. Kendileri hastalıkları tedavi esnasında bu ilimden faydalanmışlardır. Aristoteles tarafından kurulan ve hayvanların türlerinden, yararları ve zararlarından söz edilen hayvan bilimi, Orta Çağ İslam dünyasında özellikle ve Demiri’nin eserleriyle tanınmıştır. Ayrıca Aristoteles’in yazdığı “Hayvanların Tarihi” adlı biyolojik eser 8. yüzyılda Arapçaya çevrilmiştir.

Aristoteles Hayvanların Tarihi

Rönesans ve keşifler çağında, bilinen organizmaların sayısının hızla artması biyolojik düşünceyi geliştirmiş, 18. yüzyıla gelindiğinde ise botanik, zooloji ve jeoloji bilimleri atağa kalkmıştır.

Anneler babalar bu ilme olan rağbet yüzünden çoluk çocuğuna, “Ben büyünce biyolojici olacağım” falan dedirtmeye başlamışlardır. O zamana kadar var olan bütün dallarıyla bilimsel anlamda yerini almaya çalışan biyoloji, 19. yüzyıla doğru ilerlendikçe biyocoğrafya, ekoloji ve etoloji gibi dallarla zenginleşmiştir. 19. yüzyılın sonu sitoloji, bakteriyoloji ve fizyolojik kimya gibi dalların başlangıcı olmuştur.

Canlı bilimi olarak tanımlanan biyolojinin, botanik, zooloji ve tıp gibi dallarının tamamı eskidir. Ve tüm bu dallar 19. yüzyılda biyoloji başlığı altında toplanmıştır. Bu bilimin gelişmesiyle, yaşayan bütün varlıkların bazı ortak özellikler taşıdıkları anlaşılmış ve dünya üzerindeki tüm okullarda öğretilen bir ana ders olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

*

*