Bir Türün Tohumundan Başka Bir Tür Çıkmaz

Modern bitki ya da hayvan türü kavramı üremeye dayanır. Bir tür, fiilen ya da potansiyel olarak çiftleşip yavrulayabilen bütün bireyleri kapsar. İlk kez İngiliz doğa tarihçisi John Ray’ın 1686’da tanıttığı bu kavram hala taksonominin – şimdi genetikçilerin önemli rol oynadığı sınıflandırma bilimi – dayanağıdır.

Metafiziksel Yaklaşım

Bu dönemde “tür” kavramı yaygın kullanılmaktaydı; ama karışık bir biçimde dinle ve metafizikle – eski Yunanistan’dan kalan bir yaklaşım – bağlantılıydı. Yunan filozoflar Platon, Aristoteles ve Theophrastos sınıflandırmayı tartışmış ve canlı ya da cansız her çeşit şey gruplarını ve alt gruplarını tarif etmek için “cins” ve “tür” gibi terimler kullanmıştı. Bunu yaparken “öz” ya da “can” gibi muğlak niteliklere başvurmuşlardı. Haliyle bir türün üyeleri, aynı görünüşü ya da birileriyle çiftleşip üreme yeteneğini paylaştıkları için değil, aynı “özü” paylaştıkları için o türe aitti. 17. yüzyılda binlerce sınıflandırma vardı. Birçoğu harf sırasına göre ya da bitkileri tedavi edebildikleri hastalıklara göre sınıflandırmak gibi, folklordan türetilen gruplara göre düzenlenmişti. 1666’da Ray, üç yıllık Avrupa turundan büyük bir hayvan ve bitki koleksiyonuyla döndü; bunları, meslektaşı Francis Willughby ile birlikte, daha bilimsel bir biçimde sınıflandırma niyetindeydi.

Pratik Doğa

Ray pratik, gözleme dayanan yeni bir yaklaşım sundu. Bitkilerin köklerinden sap uçlarına ve çiçeklerine kadar bütün bölümlerini inceledi. “Taçyaprak” ve “polen” terimlerinin genel kullanıma girmesini teşvik etti ve sınıflandırmada tohum tipi gibi çiçek tipinin de önemli bir özellik olması gerektiğine karar verdi. Tek çenetliler (tohumları tek çenetli bitkiler) ve iki çenetliler (tohumları iki çenetli bitkiler) ayrımını da yaptı. Bununla birlikte, tür sayısının kullanışsız olacak kadar çoğalmasını önlemek için, sınıflandırma amacıyla kullanılan özellik sayısını sınırlamayı önerdi. Büyük eseri Historia Plantarum (Bitkilerin Tarihi) 1686, 1688 ve 1704’te üç cilt olarak yayımlandı ve 18.000’den fazla başlık içerir.

Ray’e göre üreme, bir türü tanımlamanın anahtarıydı. Kendi tanımının kaynağı, örnek toplama, tohum ekme ve çimlenmelerini gözlemleme deneyimiydi: Bitki “türlerini belirlemenin, tohumdan yayılarak kendini devam ettiren ayırt edici özelliklerden daha güvenli bir ölçüt aklıma gelmedi… Aynı şeklide farklı hayvanlar da kendi türlerini korur; bir türün tohumundan başka bir tür katiyen çıkmaz.” Ray, bir doğru-üreme grubunun temelini attı ve bugün türler hala buna göre tanımlanır.

Buğday Ray’ın tanımladığı gibi tek çenetlidir (tohumu tek çenet içeren bir bitki). Bu önemli besin ürününün yaklaşık 30 türü, 10.000 yıllık tarım kültüründen evrilmiştir ve hepsi Triticum cinsine aittir.

Bunu yaparken, botaniği ve zoolojiyi bilimsel uğraş haline getirdi. Çok dindar olan Ray çalışmalarını Tanrı’nın harikalarını sergilemenin bir yolu olarak gördü.

Kimdir?

1627’de Black Notley’de, İngiltere, doğan John Ray, köy nalbandı ile yerel otacının oğluydu. 16 yaşında Cambridge Üniversitesine gitti; 1660’da papaz oluncaya kadar, orada Yunancadan matematiğe kadar çeşitli konularda ders aldı ve ders verdi. 1650’de bir hastalığı atlatmak için doğa yürüyüşlerine çıkmıştı ve botaniğe merakı gelişti.

Zengin öğrencisi ve destekçisi Francis Willughby ile birlikte 1660’larda Britanya’yı ve Avrupa’yı dolaştı; hayvan ve bitki inceledi ve topladı. 1673’te Margaret Oakley’le evlendi ve Willughby’ın evinden ayrıldıktan sonra, 77 yaşına kadar Black Notley’de sakin bir yaşam sürdü. Son yıllarını daha iddialı bir bitki ve hayvan kataloğu hazırlamak için örnekler inceleyerek geçirdi. Bitkiler ve hayvanlar, taksonomileri, biçimleri ve işlevleri üzerine, teolojiyle ve gezileriyle ilgili 7O’den fazla eser yazdı.

Bitkileri Sınıflandırmada Tarihsel Gelişmeler

MÖ 4.yüzyıl – Yunanlar benzer şeylerden oluşan grupları tarif etmek için “cins” ve “tür” terimlerini kullanır.

1583 – İtalyan botanikçi Andrea Cesalpino bitkileri tohumlar ve meyveler temelinde sınıflandırır.

1623 – İsviçreli botanikçi Caspar Bauhin Illustrated Exposition of Plants‘ta 6000’den fazla bitkiyi sınıflandırır.

1690 – İngiliz filozof John Locke, türlerin yapay kurgu olduğunu öne sürer.

1735 – Carl Linnaeus bitkileri ve hayvanları sınıflandıran birçok eserinden ilkini, Systema Naturae’yi yayımlar.

1859 – Charles Darwin Türlerin Kökeni’nde türlerin doğal seçilimle evrimini öne sürer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

*

*