Başlat Menüsündeki İkonların kaybolma Sorunu Nasıl Çözülür

Başlat menüsünde birçok ikonumuz bulunmakta. Program açmak için veya Windows özelliklerini kullanmak için başlat menüsünden bu ikonları kullanırız. Bu ikonların kaybolması halinde geri getirmek mümkündür.

Enable or Disable Desktop Icons

Message = “To work correctly, the script will close” & vbCR
Message = Message & “and restart the Windows Explorer shell.” & vbCR
Message = Message & “This will not harm your system.” & vbCR & vbCR
Message = Message & “Continue?”

başlat menüsü

X = MsgBox(Message, vbYesNo, “Notice”)

If X = 6 Then

On Error Resume Next

Dim WSHShell, n, MyBox, p, t, errnum, vers
Dim itemtype
Dim enab, disab, jobfunc

Set WSHShell = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)
p = “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDesktop”

itemtype = “REG_DWORD”

enab = “ENABLED”
disab = “DISABLED”
jobfunc = “Desktop Icons are now ”

t = “Confirmation”
Err.Clear
n = WSHShell.RegRead (p)
errnum = Err.Number

if errnum <> 0 then

WSHShell.RegWrite p, 0, itemtype
End If

If n = 0 Then
n = 1
WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & disab & vbCR, 4096, t)
ElseIf n = 1 then
n = 0
WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & enab & vbCR, 4096, t)
End If

Set WshShell = Nothing

On Error GoTo 0

For Each Process in GetObject(“winmgmts:”). _
ExecQuery (“select * from Win32_Process where name=explorer.exe”)
Process.terminate(0)
Next

MsgBox “Finished.” & vbcr & vbcr , 4096, “Done”

Else

MsgBox “No changes were made to your system.” & vbcr & vbcr, 4096, “User Cancelled”

End If

Bu kodları kopyalayıp not defterine ( Başlat/Donatılar/Not Defteri) yapıştırınız ve kaydediniz. Kaydederken dosya ismine istediğinizi yazabilirsiniz fakat uzantısını .vbs olarak kaydediniz(dosyaismi.scf). Daha sonra oluşan dosyayı çalıştırınız. Artık ikonlarınız geri gelmiştir.

Bu yazı 30 Ocak 2009 tarihinde yayımlandı ve bugüne kadar 7.412 defa okundu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*

*