Din

Peygamberimiz Hz. Muhammedin’in “iman” tarifini görmüştük. Buna göre kişinin mümin olması için şu altı ilkeye...
İslam, kelime anlamı olarak, boyun eğmek ve kendi varlığını bütünüyle bir başkasının iradesine teslim etmektir....
Mezopotamya’ya, Dicle ve Fırat ırmakları arasındaki modern Irak’ın bulunduğu alana Batı’da genellikle “uygarlığın beşiği” denir....
En eski uygarlıklar, dağınık göçebe kabileler tahıl yetiştirmek üzere yerleşik yaşama geçmeye başlayınca ortaya çıktı....
Kuzeybatı California’nın Hupa kabilesi, ritüel şarkıları ve danslarıyla dünyayı yenileyebildiklerine ya da “yeri sağlamlaştırabildiklerine” ve...
1950’lerde Hristiyanlık Tikopia’ya gelene kadar, bu küçük Pasifik adasının bütün sakinleri yılda iki kez, “Tanrıların...
Dogon halkı Batı Afrika’da, Mali’de Bandiagara platosunda yaşar ve geleneksel animist bir dine göre hareket...
Erken dinlerin ilk kutsal mekanları doğal yolla oluşan yerlerdi (koruluklar, pınarlar ve mağaralar). Ne var...
Hayvan ve insan kurban etmek, bütün dünyada birçok dinsel geleneğin bir parçası olmuştur; ama Mezoamerika’nın...
Toprağın bir suyolu ağıyla sayısız adaya bölündüğü Orinoco Deltasında yaşayan Varau kabilesi dünyayı düz görür;...
Pek çok toplum insan iyiliği kavramlarına dayanan, dinsel ve toplumsal otoritelerin onayıyla güçlenen bir ahlak...
And’ların yaylalarında dinin, özünde bir ölü kültü olduğu söylenebilir. Atalara saygı geleneği, İnkaların kısa ömürlü...
Avustralya Aborjin geleneğinde, yaratılış zamanına eskiden Rüya Zamanı denirdi, ama şimdi Rüya Alemi deniyor. Bu...
Maori inancına göre, dünyanın başlangıcında ölüm yoktu; bir ensest eyleminden sonra meydana geldi. Maori mitinin...
Baigalar, Hindistan’ın orta bölgesinin topluca Adivasiler olarak yerli kabile halklarından biridir. Kendilerine Dharti Mata’nın (Toprak...
Şamanizm insanoğlunun en eski ve en yaygın dinsel pratiklerinden birini tanımlar; şamanlardan etkilenen ruhlara inanca...
“Aynu” sözcüğü “insan” demektir ve Japonya’nın şu anda esas olarak Hokkaido adasında yaşayan yerli nüfus...
İçinde yaşadığımız “görünür” dünyanın ötesinde bir dünya düşüncesinin neden geliştirildiği sorusu karmaşıktır. Erken toplumlarda onları...
Sonraki Sayfa »