Nasıl Yapılır? hakkında faydalı bilgiler veren mucize site. En güzel Yemek Tarifleri ve hayatın Püf Noktaları da cabası.
 

ÖSS’de OBP Hesaplaması Nasıl Yapılır?

oss 300x225 ÖSSde OBP Hesaplaması Nasıl Yapılır?Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminde, adayların yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan Ortaöğretim Başarı Puanları iki aşamada hesaplanır.
1. Aşamada: ÖSYS?ye başvuran her aday için, adayın okulu, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) olarak adlandırılan bir puan hesaplanır.
2. Aşamada ise, adayların OBP?leri mezun oldukları okulların ÖSS başarıları ile ağırlıklandırılarak her aday için Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlıklı olmak üzere 3 Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA) hesaplanır.

A. ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANININ (OBP) HESAPLANMASI
A.1) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) her aday için mezun olduğu okul, mezun olduğu yıl ve diploma notu ile mezun olduğu okulun ilgili yıla ilişkin Diploma Notu İstatistikleri kullanılarak hesaplanır. OBP?lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır.

A.2) Okulların Diploma Notu İstatistikleri:
Okulların Diploma Notu İstatistikleri her okul için, her yıl ayrı ayrı hesaplanır. Bir okulun bir yıla ilişkin Diploma Notu İstatistikleri hesaplanırken okulun o yıl son sınıfında okuyan öğrenciler dikkate alınır. Okul Diploma Notu İstatistiklerinin hesaplanmasında son sınıf öğrencilerinden mezun durumda olanların diploma notları, mezun durumda olmayanların ise diploma notuna benzer biçimde hesaplanan not ortalamaları kullanılır. Okul Diploma Notu İstatistiklerinin hesaplanmasında ÖSYS?ye başvuran adaylar yanında, ÖSYS?ye başvurmayan adayların diploma notu ya da not ortalamaları da dikkate alınır. Yönergenin sonraki kesimlerinde adayların diploma notları ile diploma notu gibi hesaplanmış not ortalamaları kısaca ?diploma notu? diye nitelenecektir.

Not : Okulların Diploma Notu İstatistikleri; son sınıf öğrenci sayısı beşten az , ortalaması sıfır veya standart sapması birden küçük(yüzlü not sisteminde) olması halinde belirlenmez. Bu durumda okulun değerleri, var ise eski yıllardaki değerinden yok ise Türkiye ortalamalarından çekilir.

A.2.1) Okul Diploma Notu İstatistiklerinin Hesaplanmasında kullanılan değişkenler
N Okuldaki son sınıf öğrencilerinin (öğrenim durumu = 1) sayısı
xort Diploma notlarının ortalaması
? Diploma notlarının standart sapması
xm En küçük diploma notu
x1 En büyük diploma notu
N1 En büyük diploma notuna sahip aday sayısı
m Diploma notların alt sınırı : m = max (xm , xort – 3?)
M1 Diploma notların üst sınırı:

M1 = min (x1 , xort + 3?) + ?1
?1 = (N1 ? 1) / N * ?

x2 Varsa, x1 in altında en az 4 adayın sahip olduğu ilk diploma notu
(yoksa x2 = x1 , M2 = M1 , x3 = x1 , ve M3 = M1)

N2 Varsa x2 notuna sahip aday sayısı (N2 ? 4 ; x2 yoksa N2 = 0)
M2 Varsa x2 ve altındaki notlar için üst sınır:

M2 = max[M1, M1 ? (x1 ? x2) + ?2]

?2 = (N2? 1) / N * ?

x3 Varsa, x2 nin altıda en az 8 adayın sahip olduğu ilk diploma notu
( yoksa x3 = x2 ve M3 = M2)

N3 Varsa x3 notuna sahip aday sayısı (N3 ? 8 ; x3 yoksa N3 = 0)
M3 Varsa x3 ve altındaki notlar için üst sınır:

M3 = max [M2, M1 ? (x1 ? x3) + ?3]
?3 = (N3 ? 1) / N * ?

A.2.2) Okul Diploma Notu İstatistikleri Hesaplama Algoritması:
a) Yüzlü not sisteminde 50?nin altındaki diploma notlarını 50 yaparak N, xort ve ? değerlerini hesapla.
b) Hesaplanan xort ve ? değerlerine göre:
varsa (xort ? 4 ?)?dan küçük diploma notlarını (xort ? 4 ?) sayarak,
varsa (xort + 4 ?)?dan büyük diploma notlarını da (xort + 4 ?) sayarak
xort ve ? değerlerini yeniden hesapla.

c) xm, x1 , N1 , m , M1 , x2 , N2 , M2 , x3 , N3 , M3 değerlerini hesapla.
xm = min (diploma notları)
x1 = max (diploma notları)
m = max (xm , xort – 3?)
M1 = min (x1 , xort + 3?) + ?1
?1 = (N1?1) / N * ?

x1?in altında en az 4 adayın sahip olduğu bir not (x2) varsa

N2 : x2 notuna sahip aday sayısı (N2 ? 4)

M2 = max[M1, M1 ? (x1 ? x2) + ?2]

?2 = (N2 ?1) / N * ?

yoksa
x2 = x1

N2 = 0
M2 = M1
x3 = x1 ,
N3 = 0
M3 = M1

x2?in altında en az 8 adayın sahip olduğu bir not (x3) varsa

N3 : x3 notuna sahip aday sayısı (N3 ? 8)

M3 = max[M2, M1 ? (x1 ? x3) + ?3]

?3 = (N3?1) / N * ?

yoksa
x3 = x2

N3 = 0
M3 = M2

d) Yüzlü not sisteminde 50?nin altında olup 50 yapılan diploma notlarını eski değerlerine döndür.

A.3) Adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarının Hesaplanması:

Her adayın OBP?si adayın diploma notu (x) ile adayın mezun olduğu okulun, adayın mezun olduğu yıla
ilişkin Diploma Notu İstatistikleri kullanılarak aşağıdaki algoritmaya göre hesaplanır:

a) eğer x ? x3 ise M = M3

değilse eğer x ? x2 ise M = M2

değilse M = M1

olarak hesapla.

b) OBP = 100 ? (M ? x) / (M – m) * 50

c) eğer OBP > 100 ise OBP = 100 yapılır

d) eğer OBP < 50 ise OBP = 50 yapılır

B. AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANLARININ HESAPLANMASI
B.1) Ortaöğretim Başarı Puanları, ortaöğretim kurumlarının ilgili yıldaki Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puan ortalamalarına göre ağırlıklandırılacak ve her aday için Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlıklı olmak üzere 3 Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP-SÖZ; AOBP-SAY ve AOBP-EA) hesaplanacaktır.
B2) Yükseköğretim programlarına yerleştirmede kullanılan YÖSS puanları ile ek puanların hesaplanmasında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları kullanılacaktır.
B3) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları hesaplanırken adayın Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile, okulun adayın mezun olduğu yıla ilişkin ÖSS İstatistikleri kullanılacaktır. Eğer bir okul için, aday sayısı ÖSS istatistiklerinin elde edilmesi için yeterli değilse yada yeterli dağılım bulunmuyorsa, bu okullar için ağırlıklandırma işlemleri ÖSYM Yürütme Kurulunun vereceği kararlar doğrultusunda yürütülecektir.
B4) Okul ÖSS İstatistiklerinin Hesaplanması

Her yıl her okul için Sözel, Sayısal ve Eşit ağırlıklı puan türlerinin her biri için aşağıdaki ÖSS istatistikleri oluşturulur:

X : Bir okulun son sınıf düzeyindeki öğrencilerinin ÖSS puanlarının ortalaması.

ÖSS puan ortalaması hesaplanırken 2005 ve öncesi için ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY ve ÖSS-EA notları; 2006 ve sonrası için de ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1 ve ÖSS-EA-1 notları kullanılır.

A : Okul ortalamalarının (X lerin) 100 ? 200 arası notlara dönüştürülmesi ile elde edilen notlar:

A = 100 + 100 * (X ? Xmin) / (Xmax ? Xmin)

Xmax : ÖSS?deki en büyük puan ortalaması

Mmin : ÖSS?deki en küçük puan ortalaması

Yukarıdaki formüllerin uygulanması ile her okul için Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlıklı olmak üzere üç ÖSS
puan ortalaması (A değeri) hesaplanacaktır.

Not: Okulların geçerli yılda ÖSS puan ortalamalarının hesaplanabilmesi için ÖSS?ye başvuran son sınıf öğrenci sayılarının(öğrenim durumu 1 olan) 5 ve 5?ten fazla olması ve ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1 ve ÖSS-EA-1 puanlarının sıfırdan büyük olması gerekmektedir. Aksi durumda okulun değerleri var ise eski yıllarda ki değerlerinden, yoksa mevcut yıldaki Türkiye değerlerinden çekilir.
B5. Adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlarını Hesaplama Algoritması
Adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY, AOBP-EA), adayların
Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) ile okulların ÖSS İstatistikleri (A değerleri) kullanılarak aşağıdaki formüle göre hesaplanır: aobp 300x56 ÖSSde OBP Hesaplaması Nasıl Yapılır?
Bu formülün kullanılmasıyla her okulda öğrencilerin OBP?leri okulun ortalamasına göre ağırlıklandırılarak
yükseltilecek ve AOBP?ler elde edilecektir (AOBP ? OBP).

Kaynak : ÖSYM

Oda Spreyi Nasıl Yapılır?

Piyasada satılan spreylerin zararlı olduğu aşikar. Bunlar burnumuzdaki koku alma hücrelerine zarar vermekte. Bunun için kendi yapacağımız oda spreyleri hem sağlıklı olacaktır hem de kendi ürünümüz olduğundan çeşit zenginliğine ulaşabiliriz. Bunu çok basit bir şekilde gerçekleştiğini sizde göreceksiniz.

Malzemeler

1-boş bir sprey şişesi.

2-sprey şişesini dolduracak miktarda saf su.

3-ve son olarakda istediğimiz kokuya göre uçucu yağ.

Bu 3 malzemeyi de piyasadan çok kolay bir şekilde temin edebilirsiniz. Sprey şişesine saf suyu koyunuz, üzerine uçucu yağımızı ilave ediniz. Saf suyu ve uçucu yağımızın miktarını istediğimiz koku yoğunluğuna göre kendimiz ayarlayabiliriz. Belki de en güzel de şeyde bu.

Opel Insignia Sizce Nasıl?

Son yıllarda yaşadığımız global ekonomik kriz elbette ki Otomotiv sektörünü de fazlasıyla etkiledi.Kriz sektörü öyle hale getirdi ki Amerikada kiliselerde ayinlere kadar varan bir yalvarma yakarışa kadar itti otomobil firmalarını.Fakat krizin bu denli can yakması, borçlara,iflaslara sürüklemesi bile Alman Otomotiv Endüstrisini yıldırmadı.Kaliteden ödün vermeden,kendi klasik ve teknolojik tarzında araç üretimine devam ediyor.Hele ki şu günlerde OPEL’in büyük bir cesaretle piyasaya sürdüğü INSIGNIA modeli piyasaları kasıp kavurmaya başladı.İlk kez reklamlarda gördüğümüz ve daha sonra Avrupa Otomobil Fuarında karşıma gerçek yüzünü gösteren araç tam bir teknoloji ve hız canavarı. Ülkemizde 7 farklı konseptle boy gösterecek INSIGNIA şimdiden taleplere karşılık buldu.Daha ülkemize gelmeden siparişleri verildi.General Motors Türkiye şemsiyesi altında satılacak olan model 50000 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak.
moz screenshot Opel Insignia Sizce Nasıl?moz screenshot 1 Opel Insignia Sizce Nasıl?

opin2048463bd4e534c1md1 Opel Insignia Sizce Nasıl?

Opel Insignia

opin3048463bd530c8c1xq6 Opel Insignia Sizce Nasıl?

Opel Insignia 2

23 ayrı Avrupa ülkesinden, 59 jüri üyesinin yapmış olduğu değerlendirme sonucunda YILIN OTOMOBİLİ seçilen Opel Insignia etkileyici tasarımı ve sunduğu öncü teknolojileri ile Sedan, Hatchback ve Station Wagon olmak üzere üç gövde seçeneğine sahip.
Insignia, Yılın Otomobili seçilmesi yanı sıra değişik Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden 15 farklı jüri üyesinin oluşturduğu AUTOBEST bağımsız organizasyonu tarafından da DESIGNBEST 2009 ödülü ile onurlandırıldı.
Aracın tüm versiyonları EURO 5 emisyon standartlarını karşılıyor ve 7 farklı motor seçeneği ile karşımızda.4 benzinli motor 115 hp’den 260 hp’ye kadar çeşitlilik gösterirken, 2.0 litrelik Dizel motorlar ise 110,130 ve 160 hp’lik güce sahip.
Motor tiplerinin hepsi 6 ileri şanzımana sahip ve bu aracın ne kadar üst düzey olduğunu gösteriyor bize. 2.0 Turbo ve 2.8 V6 Turbo benzinli, daha güçlü dizel ve 4 çeker versiyonlarda önümüzdeki günlerde sipariş üzerine üretilebilecek.
Tasarım, mühendislik ve konfor harikası Opel Insignia’da yok yok! Çevre dostu ecoFLEX motor özelliği, dokuz ışık hüzmesi ayarlı Yeni Sürüşe Duyarlı Aydınlatma, Opel EYE denilen trafik işareti tespiti ve şerit değiştirme uyarısı yapabilen yüksek çözünürlüklü kamera sistemi ve göstergesi, 7″ lik monitöre sahip yol haritası ve digital seyahat rehberi, IPOD, MP3, USB , Bluetooth portları, “Tum Push” adı verilen navigasyon sistemi bunlardan bir kaçı.

Insignia NB
Model Motor Tip Kampanyalı

Anahtar Teslim (TL)

Insignia NB 1.6 115 HP – Benzinli Edition 45.574
Insignia NB 1.6 180 HP – Benzinli Edition 50.235
Insignia NB 1.6 180 HP – Benzinli Sport 54.886
Insignia NB 2.0 220 HP – Benzinli Sport 77.000
Insignia NB 2.8 260 HP – Benzinli – Adaptif 4×4/Oto.Şanzıman Sport 122.869
Insignia NB 1.6 115 HP – Benzinli Cosmo 52.357
Insignia NB 1.6 180 HP – Benzinli Cosmo 57.018
Insignia NB 2.0 220 HP – Benzinli Cosmo 79.427
Insignia NB 2.8 260 HP – Benzinli – Adaptif 4×4/Oto.Şanzıman Cosmo 127.225
Insignia NB 2.0 130 HP – Dizel Edition 70.737
Insignia NB 2.0 160 HP – Dizel Edition 73.970
Insignia NB 2.0 160 HP – Dizel Sport 79.223
Insignia NB 2.0 160 HP – Dizel Cosmo 81.549
Insignia HB
Model Motor Tip Kampanyalı

Anahtar Teslim (TL)

Insignia HB 1.6 115 HP – Benzinli Edition 46.022
Insignia HB 1.6 180 HP – Benzinli Edition 50.684
Insignia HB 1.6 180 HP – Benzinli Sport 55.345
Insignia HB 2.0 220 HP – Benzinli Sport 77.510
Insignia HB 2.8 260 HP – Benzinli – Adaptif 4×4/Oto.Şanzıman Sport 123.379
Insignia HB 1.6 115 HP – Benzinli Cosmo 52.805
Insignia HB 1.6 180 HP – Benzinli Cosmo 57.467
Insignia HB 2.0 220 HP – Benzinli Cosmo 79.937
Insignia HB 2.8 260 HP – Benzinli – Adaptif 4×4/Oto.Şanzıman Cosmo 127.724
Insignia HB 2.0 130 HP – Dizel Edition 71.237
Insignia HB 2.0 160 HP – Dizel Edition 74.470
Insignia HB 2.0 160 HP – Dizel Sport 79.733
Insignia HB 2.0 160 HP – Dizel Cosmo 82.059
Insignia Sports Tourer
Model Motor Tip Kampanyalı

Anahtar Teslim (TL)

Insignia Sports Tourer 1.6 180 HP – Benzinli Cosmo 59.823
Insignia Sports Tourer 2.0 220 HP – Benzinli Cosmo 82.559
Insignia Sports Tourer 2.8 260 HP – Benzinli – Adaptif 4×4/Oto.Şanzıman Cosmo 130.397
Insignia Sports Tourer 2.0 160 HP – Dizel Cosmo 84.691

ELMALI / PARÇA ÇİKOLATALI KEK ( CHRISTMAS KEK )

ELMALI / PARÇA ÇİKOLATALI KEK ( CHRISTMAS KEK )
150 gr elenmiş beyaz un
150 gr tereyağ
150 gr esmer toz şeker
3 adet yumurta
2 adet küp doğranmiş orta boy elma
½ çay kaşığı tuz
2 çay kaşıgı tarçın
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 çorba kaşığı damla çikolata

Süsleme
100 gr eritilmiş çikolata
100 gr damla çikolata

1) Fırını 180 derecede ısıtın. Kek kalıbını yağlayın ve unlayın.
2) Eritilmiş tereyağını, esmer toz şeker ile elektirikli mikserde çırpın. Elenmiş beyaz un, tuz, tarçın ve kabartma tozunu; az çırpılmış yumurta ile karıştırın. Doğranmış elma ve damla çikolatayı ilave edin. Spatula yardımıyla hepsini karıştırın. Kek kalıbına koyun.
3) 25-30 dakika pişirin. Eritilmiş çikolatayı, ucu küçük sıkma torbasına koyun. Küçük kek kalıplarının üzerine, sıkma torbasıyla çikolatayı sıkın. Soğumaya bırakın.
4) Küçük keklerin diğer yarısını, fırça yardımıyla eritilmiş çikolata sürün. Üzerlerine dikkatlice damla çikolata yerleştirin. Servis yapın.

Otomobil motor yağı kontrolü nasıl yapılır ?

Aracımızda kendi başımıza yapabileceğimiz ve en kolay kontrollerden biri olan yağ kontrolü nasıl yapılır?

-Aracımızı düz bir zemine parkedip 5dk yağın süzülmesini beklemeliyiz.

-Kaputu kaldırıp motor yağ çubuğunu çıkararak temiz bir bezle silmeliyiz.

-Çubuğu tekrar yerine yerleştirip biraz bekledikten sonra tekrar çıkarmalıyız.

motor yagi 8 Otomobil motor yağı kontrolü nasıl yapılır ?

-Yağ seviyesi çubuğun uç kısmındaki “Min” ve “Max” çizgileri arasında ise yağ sorununuz yok demektir.

-Eğer seviye “Min” çizgisine çok yakın veya altındaysa kullandığınız motor yağından biraz ekleme yapabilirsiniz.

-Kesinlikle “Max” çizgisini geçmeyiniz.

-Her 2000 kilometrede Periyodik yağ kontrolünü yapmanız önerilir.

Kuru Fasulyenin Faydaları Nelerdir?

untitled Kuru Fasulyenin Faydaları Nelerdir?

Halk içinde kuru fasulye konusunda  türlü türlü espiriler yapılmaktadır. Özellikle de “kuru fasulyenin faydaları” sözü oldukça meşhurdur. Tüm bunlara rağmen kuru fasulye Türk mutfağının vazgeçilmez bir yemeğidir.

Sağlıklı ve zinde yaşamak için düzenli ve dengeli beslenmek gerektiğini uzmanlar hep söylemiştir. Bunu sağlamak için de lifli gıdalar hep önemli olmuştur. Lifli yiyecek deyince ilk sıralarda kuru fasulye gelmektedir. İçerdiği bitkisel protein ve lif o kadar fazladır ki; kırmızı etten bir farkı yoktur adeta. Buna reğmen sağlıklı beslenme diyetlerinde kullanılabilecek önemli bir yiyecektir. İçerdiği yüksek proteinden dolayı kemik gelişimine doğrudan katkısı vardır. Ayrıca sinir sisteminin daha Jackpotit ovat pieni heikkous muuten hienolla casinolla . verimli çalışmasını sağlar.

Uzmanların da söylediğine göre kuru fasulye gerektiği gibi pişirilmelidir. Aksi taktirde içerdiği vitamin ve minareller oldukça azalmaktadır. Pişirmeden önce 8 saat suda bekletildiği ve pişirirken de köpüğü alındığı taktirde vitamin ve mineral değerleri korunmuş olmaktadır.

Ayrıca kuru fasulye kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur ve kalp hastalıklarına karşı vücudu korur. Kandaki kötü kolestrolü düşürmeye yardımcıdır. Kan şekerinin daha yavaş artmasını sağlar. Mide, ince ve kalın bağırsağın çalışmasını kolaylaştırır.

Sağlıklı bir şekilde nasıl kilo alınır?

Günümüzde hep kilo verme sorunuyla karşı karşıyayız. Fakat zayıf durumda olup, bir türlü kilo alamayanların sayısı da bir hayli fazla.. Öncelikle insanın kilo alamamasının birkaç sebebi vardır. İnsanın eğer günlük harcadığı enerji kazandığı enerjiden fazlaysa kişi kilo alamaz. Eğer kişi sigara içiyorsa yemeklerin tadını ve kokusunu tam olarak alamadığı için bir çeşit iştahsızlık oluşacaktır. Eğer kişinin bağırsağında kurt varsa kişi kilo alamayacaktır. Ayrıca hastalık, stres, ağrı, depresyon gibi durumlar iştahsızlığa sebep olabilmektedir. İştahsızlık durumlarında kişi aç olsa da beynine tokluk sinyalleri gönderilecektir.

Sağlıklı Bir Şekilde Kilo Almak İçin;

* İnsan kesinlikle kilo alıcam diye düzensiz beslenmeye başlamamalıdır. Bu yöntem kilo aldırsa bile alınan kilo bir işe yaramıyacak, sadece karında bir şişlik meydana getirecektir.

* Kişi hergün 3 ana öğün, 3 ara öğün olucak şekilde günde 6 öğün beslenmelidir. Öğünlerin atlanmaması çok önemlidir.

*Yemekten önce spor yapılmalıdır özellikle yürüyüş, koşu, şınav, mekik yapılmalıdır. Bu hem iştahı açar hem de alınan kilonun sağlıklı bir şekilde alınmasını sağlar.

*Süt ve süt ürünlerine, et mobile gambling ve et ürünlerine ağırlık verilmelidir.

*Tüketilen karbonhidrat miktarı artırılmalıdır.

*Süte bal, şeker, pekmez, reçel ilave ederek içebilirsiniz.

*İçecekler yemek esnasında değil, yemekten 30 dk önce veya 30 dk sonra içilmelidir.

*Asitli içecekler yerine taze meyve suları tüketilmelidir.

*Yatmadan önce yemek yenmelidir veya herhangi bir tatlı yenmelidir.

*Yemeklerden sonra tatlı yenmelidir.

*Kilo alıcam diye çok yağlı yemekler yenmemelidir. Yağ ile alınan kilo sağlıksız bir kilodur.

*Fındık, fıstık, badem, ceviz vb. tüketilmelidir.

*İçine şeker katılarak yoğurt yenmelidir.

*Hergün yumurta yenmelidir.

*İştahsızlık durumlarında açlığa göre değil, öğün saatlerine göre beslenilmelidir.

*Yiyecekler haşlama, fırında pişirme, buğulama, ızgara yapma yöntemleri ile hazırlanmalıdır.

*Katı yağlar yerine sıvı yağlar tercih edilmelidir.

Su kaplumbağasına nasıl bakılır?

Öncelikle çoğu kişi evinde su kaplumbağası besliyordur ya da besleyen tanıdıkları olmuştur. Genelde evlerde beslenen kaplumbağalar Red Eared Slider (Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağası) diye geçen bir diğer adıyla scripta eleganstır. Asıl yaşama sahaları Birleşik Amerika ‘dadır. Evlerde beslendiğinde ve iyi bakıldığında 70 yıl kadar yaşayabilirler.

Kaplumbağanın Beslenmesi: Yavru kaplumbağalar daha çok protein ağırlıklı yiyeceklerle beslenirler. Yaşları ilerledikçe sebze ağırlıklı yiyecekler artmaya başlar. Öncelikle yavru kaplumbağalara Sanyu, Sera veya Tetra markalı bir ANA YEM alınmalıdır. Hergün bu ana yemin yanında karides, kurutulmuş kan kurdu, haşlanmış yumurta akı vb. protein ağırlıklı yemler verebilirsiniz. Kıyma vb. yiyecekler vermeyiniz pek sağlıklı değil. Yavrular hergün kafası büyüklüğü kadar yem yemelidir. Çok yerlerse obez olurlar tedavisi zordur. Çubuk yemlerine vitamin damlatmakta fayda var. Yetişkin kaplumbağalarda ise 2 günde bir çubuk yem verilmeli ve onun dışında yiyebildikleri kadar yeşillik yemelidirler. Bu yeşilliklerin içinde kesinlikle lahana ve ıspanak vermeyiniz. Marul ve kıvırcığı çok severler. Ayrıca erik, çilek, muz vb. meyveler verebilirsiniz.

973on9 300x180 Su kaplumbağasına nasıl bakılır?

Ayrıca kaplumbağalara kesinlikle ortasında palmiye bulunan plastik kaplarda bakılmaz, sadece işkence edilir.. Kaplumbağa beslemek için bir akvaryumunuz olmalı ve içinde ısıtıcı, filtre ve istediği zaman tırmanıp kuruyabileceği bir kuru alan olmalıdır. Suyun sıcaklığı 28 C derecede sabit olmalıdır. Kuru alanın sıcaklığı 32-33 C derece olmalıdır. Ortasında palmiye bulunan plastik kapların üretilmesinin ve petshopçular tarafından tavsiye edilmesinin tek sebebi PARA KAZANMAKTIR.

Petshopçularda kabuk sertleştirici diye sattıkları ürünü kesinlikle almayınız ve kullanmayınız. İçinde birçok kimyasal madde mevcuttur ve yararından çok zararı vardır. Kabuklarının parlaması, güzel görünmesi için birşey istiyorsanız eczanelerde satılan Devit3 alıp kaplumbağanızın kabuğuna çok ince bir tabaka halinde sürebilirsiniz. Haftada iki gün, günde ikişer kere yapıldığında olumlu sonuçlar vermiştir. Bizzat tarafımdan test edilmiştir. Fakat devit3 kabuğa sürüldükten sonra kesinlikle 2 saat bir süre kaplumbağa kuru bir alanda tutulmalıdır. Kabuğun maddeyi iyice emdiğinden emin olduktan sonra suyuna koyabilirsiniz. Aksi taktirde zeytinyağı gibi suyun üstünde birikecektir.

Kaplumbağa kuru bir kapta 15 dk. güneş banyosu yaptırılmalıdır. Hergün toplamda 1,5-2 saat arası bir süre olucak şekilde 15 er dk lık periyotlarla yapılmalıdır. Yazın bu çok önemlidir. Eğer sürekli başında durmak istemiyorsanız; bir kısmı suda bir kısmı kuru olcak şekilde bir kabı bir kısmı gölgede kalacak şekilde güneşin altına koyabilirsiniz. Burda çok önemli bir nokta var. Kaplumbağa güneş ışığını doğrudan almalıdır. Cam arkasından almasının bir faydası yoktur. Kışın güneşlendirme imkanı olmadığı için bir uvb lamba edinebilirsiniz ya da yemlerine D3 vitamini takviyesi yapabilirsiniz. Böylece kabuk yumuşamasını da büyük ölçüde önlemiş olursunuz. Kabuğun yumuşaması da gerekli kalsiyum, mineral ve D3 vitaminini alamadığında olur. Kaplumbağa kabuğunun yumuşamasıyla karşılaşıldığında tedavi için detaylı bilgiye burdan ulaşabilirsiniz.

Çok önemli bir nokta daha var kaplumbağanızı ev ortamında kış uykusuna yatırmayınız. Çünkü bu kaplumbağalar çiftlikte üretilmiştir. Doğa yüzü görmedikleri için bağışıklık sistemleri çok zayıftır, bu yüzden kış uykusuna yattıkları zaman büyük bir olasılıkla tekrar uyanamıyacak ve ölüceklerdir. Özellikle kaplumbağanız 4 yaşından küçükse kesinlikle yatırmayınız. Bu durumun oluşmaması için de su sıcaklığının sürekli 24 C derecenin üstünde olması gerekmektedir. En ideali 28 C derecedir.

Mantarlı Pizza Nasıl Yapılır?

Malzemeler
8 adet milföy hamuru
2 adet büyük boy domates
100 gr taze kaşar
100 gr dil peyniri
100 gr gravyer peyniri
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
150 gr mantar

yufkali pizza 1 300x201 Mantarlı Pizza Nasıl Yapılır?

Yapılışı
1) Fırını 220 derecede ısıtın. Fırın tepsisini yağlayın.
2) Fırın tepsisine milföy hamurlarını koyun. Milföy hamurlarını birleştirin ve elinizle fazla bastırmadan şekil verin.
3) Kısık ateşte kabukları soyulmuş ve küp şeklinde doğranmış domatesleri pişirin. Domateslerin üzerine, kekik, taze çekilmiş karabiber ve kırmızı pul biber koyun. Domates karışımını milföy hamurunun üzerine koyun.
4) Rendelenmiş taze kaşar, dil peyniri ve gravyer peynirini; domates karışımının üzerine koyun. Dilimlenmiş mantarları en üstüne koyun.
5) 35-40 dakika kaşar peynirleri kızarana kadar pişirin.
Sıcak olarak servis yapın.
Afiyet olsun.

Limonlu Yoğurtlu Kek

Malzemeler
200 gr eritilmiş tereyağ
200 gr pudra şekeri
4 adet yumurta
2 adet limon kabuğu rendesi
1 adet taze sıkılmış limon
200 gr yoğurt
285 gr beyaz un
2 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı karbonat
½ çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı vanilya
pudra şekeri

Kekin Yapılışı
1) Fırını 180 derecede ısıtın. 22 cm genişliğinde kek kalıbını yağlayın ve unlayın.
2) Elenmiş pudra şekerini, eritilmiş tereyağı ile mikserde çırpın. Yumurtayı ilave edin ve 5 dakika daha çırpın. Yoğurt, limon kabuğu rendesi ve limon suyunu ilave edin. Elenmiş beyaz un, kabartma tozu, karbonat, tuz ve vanilyayı koyduktan sonra tekrar çırpın ve karıştırın.
3) 45-50 dakika pişirin. Soğumaya bırakın. Ters çevirin. Servis yapmadan önce, üzerine pudra şekeri dökün.

Sayfalar: geri 1 2 3 ... 66 67 68 69 70 ... 89 90 91 ileri
 

Sponsorlu Bağlantılar

ARAMA

En Çok Okunanlar

Gizlilik Politikası  |  İletişim | İstek | Reklam | Şikayet  |