"din" ile Etiketlenen Konular

Mezopotamya’ya, Dicle ve Fırat ırmakları arasındaki modern Irak’ın bulunduğu alana Batı’da genellikle “uygarlığın beşiği” denir....
En eski uygarlıklar, dağınık göçebe kabileler tahıl yetiştirmek üzere yerleşik yaşama geçmeye başlayınca ortaya çıktı....
1950’lerde Hristiyanlık Tikopia’ya gelene kadar, bu küçük Pasifik adasının bütün sakinleri yılda iki kez, “Tanrıların...
Dogon halkı Batı Afrika’da, Mali’de Bandiagara platosunda yaşar ve geleneksel animist bir dine göre hareket...
Erken dinlerin ilk kutsal mekanları doğal yolla oluşan yerlerdi (koruluklar, pınarlar ve mağaralar). Ne var...
Hayvan ve insan kurban etmek, bütün dünyada birçok dinsel geleneğin bir parçası olmuştur; ama Mezoamerika’nın...
Toprağın bir suyolu ağıyla sayısız adaya bölündüğü Orinoco Deltasında yaşayan Varau kabilesi dünyayı düz görür;...
Pek çok toplum insan iyiliği kavramlarına dayanan, dinsel ve toplumsal otoritelerin onayıyla güçlenen bir ahlak...
Maori inancına göre, dünyanın başlangıcında ölüm yoktu; bir ensest eyleminden sonra meydana geldi. Maori mitinin...
İlk avcı toplayıcı atalarımız doğal dünyanın doğaüstü bir niteliğe sahip olduğunu düşünürdü. Bazıları için bu...
Din kavramının bütün boyutlarını tam olarak açıklayan basit bir tanımı yoktur. Yine de ruhsal, kişisel...